Apzinātība un atbildība
Būt labam paraugam,
lai tuvākie spētu
veidot veiksmīgu dzīvi
Varbūt esi vienā vai vairākās no šīm lomām:
vecāks, skolotājs, koučs, vadītājs, mentors,
ģimenes loceklis, vai arī kādā citā atbalsta lomā?
Tādā gadījumā, viens no Taviem pamatuzdevumiem
ir veicināt to, lai Tavu rūpju objekti -
bērni, skolnieki, darbinieki, klienti
apgūtu spēju uzņemties 100% atbildību
par savu dzīves pieredzi un rezultātiem.
Daudziem no mums pašiem (vai mums zināmiem cilvēkiem) rūp, lai mūsu tuvākie augtu, pilnveidotos un spētu dzīvot sev vislabākajā veidā. Mēs esam skolotāji, kouči, vadītāji, mentori, vecāki, ģimenes locekļi un cilvēki citās atbalsta lomās. Mēs apzināmies, ka viens no mūsu pamatuzdevumiem ir veicināt to, lai mūsu rūpju objekti - bērni, skolnieki, darbinieki, klienti, apgūtu spēju uzņemties 100% atbildību par savu dzīves pieredzi un rezultātiem.

Ja Tu esi kādā no šīm lomām, tad visticamāk Tu zini, ka katrs, pat, ja to neapzinās, atrodas ceļā, vai jau ir atskārtis atbildības spējas fundamentālo nozīmi dzīvē. Šajā kontekstā Tev ir jābūt kā paraugam, lai Tu spētu apkārtējos iedvesmot, un nepieciešamības gadījumā jābūt arī kā mentoram, kurš prot otru aizvest līdz tādam rezultātam, pie kā pats esi nonācis.

Kā mentoram Tev ir jāspēj dalīties gan ar savu personīgo pieredzi, gan domāšanas veidu un zināšanām, kas Tev palīdz atbildību praktizēt ikdienā. Runājot par zināšanām, es varu ieteikt Kristofera Averija grāmatu "Atbildības process". Ar šo zināšanu palīdzību Tu spēsi novērtēt, kādā atbildības procesa posmā atrodies pats vai otrs, un kāds būtu nākamais solis, lai pavirzītos tuvāk apzinātas atbildības spējai.

Ja ir vēlēšanās pašam pilnveidot savu spēju uzņemties atbildību pār savām dzīves situācijām un rezultātiem, piedāvāju savus koučinga pakalpojumus. Kā tas ir labi zināms no psiholoģijas, mums visiem piemīt dažādi psiholoģiskie aizsardzības mehānismi, un domāšanas ieradumi, kas traucē sevi un savu uzvedību ieraudzīt objektīvi. Tāpēc, vēršoties pie manis, Tev būs iespēja ieraudzīt sevi jaunā gaismā, un, iespējams, atbrīvoties no iepriekš neapzinātiem traucēkļiem, kas līdz šim nav ļāvuši būt pilnībā atbildīgam, visās, vai arī Tev svarīgākajās dzīves jomās.

Raksta sagatavošanā izmantota Kristofera Averija grāmata "Atbildības process"
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju