Koučinga metodes
Kouča kompetence –
veicina klienta izaugsmi
Lielākai daļai cilvēku, kas guvuši panākumus kādā no dzīves jomām, piemīt izpratne par izaugsmes nozīmi, un tie pastāvīgi iegulda savā izaugsmē.
1
Kas ir personiskā izaugsme

Definīcija: Personiskā izaugsme ir process, kurā persona, apzinoties sevi, pilnveidojas, ceļā uz sava potenciāla realizēšanu. Izaugsmei ir svarīga loma personas nobriešanā, panākumos un laimē.

Kā personiskā izaugsme izpaužas praksē

Lielākai daļai cilvēku, kas guvuši panākumus kādā no dzīves jomām, piemīt izpratne par izaugsmes nozīmi, un tie pastāvīgi iegulda savā izaugsmē. Izaugsme neapstājas nekad, tā turpinās visas dzīves garumā, taču dažādos dzīves posmos var būt fokusēta uz dažādām jomām.
Izaugsme var notikt gan formāli mācoties un pēc tam pielietojot zināšanas praksē, gan otrādi - gūstot pieredzi un iemaņas vispirms, un tad apzinoties, kā to pielietot efektīvāk vai nodot tālāk citiem. Izaugsmei un pārmaiņām nekad nav par vēlu, taču dažkārt, ja tas ir pilnīgi jauns virziens, ir nepieciešams sagatavoties vairāk, "saņemties", lai spertu pirmo soli jaunā virzienā.

Kādu atbalstu Tavā personiskajā izaugsmē var sniegt koučs

Atbalsts un iedrošinājums spert pirmo soli
Lai kaut ko mainītu sevī vai savā vidē, sākotnēji nepieciešams apzināties kaut ko jaunu, iztēloties sevi jaunā veidolā, jaunā situācijā, vai rīkoties citādāk kā ierasts. Šis ir ļoti svarīgs brīdis, ļoti radošs brīdis, kurā klients rada sevis vai dzīves jauno vīziju. Dažkārt tas var būt izaicinoši, jo esam iestrēguši ikdienas rutīnā, stresā, vai jūtamies sevi izsmēluši, lai ieraudzītu izeju un jaunas iespējas. Tāpēc ir svarīgi rast sev telpu uzelpai, telpu, kurā ir iespēja atslābināties gan emocionāli, gan mentāli, un, atkāpjoties soli uz malu, ieraudzīt situāciju neitrāli, ar mierīgu sirdi un prātu. Koučinga sesija tīri fiziski palīdz ieplānot savā dienas kārtībā laiku sev. Sesija rada nepieciešamo telpu, kurā koučs palīdz kllientam noskaņoties uz pašu svarīgāko, šeit un tagad, un vienlaikus sniedz stabilu pamatu, lai apzinātos un iegūtu atziņas par aktuālo tēmu, un tāpat ļautu vaļu iztēlei un radošajām spējām, lai modelētu nākotni.

Jaunās vīzijas izjušana un spēja tai noticēt līdz galam
Lai tas notiktu, klientam ir jāizprot un jāatrod veids, kā reālistiskā veidā un reālistiskā termiņā materializēt savu vīziju. Kāds izskatīsies rezultāts? Pēc kādām pazīmēm es sapratīšu, ka tas ir sasniegts? Kādi resursi un iemaņas man būs nepieciešami, lai līdz tam nonāktu? Kāds varētu būt plāns, soli pa solim, lai to sasniegtu? Kādu pirmo praktisko soli es varu veikt jau šodien, lai īstenotu savu jauno plānu. Lielai daļai no mums ir pieredze ar "jaungada apņemšanos", un lai nenonāktu līdzīgā situācijā, koučs palīdz noturēt fokusu uz rezutātu un ilgtermiņa plāna īstenošanu no sesijas līdz sesijai, līdz klients ir nostiprinājis jaunu ieradumu, un praktisku rezultātu ceļā ieguvis pārliecību par saviem spēkiem īstenot savu vīziju līdz galam.

Pārmaiņu ietekme ilgtermiņā
Kā virzība uz mērķi un tā sasniegšana ietekmēs mani pašu un manu dzīvi kopumā? Ko man nozīmētu šī mērķa sasniegšana? Kā es mainītos, kad mērķis būtu realizēts dzīvē? Kā tas ietekmētu attiecības ar maniem tuvākajiem? Kādu iespaidu tas atstātu uz karjeru un profesiju? Kādas jaunas iespējas pavērtos dzīvē? Ieraudzīt ne tikai pašu rezultātu, bet visu kopainu sistēmiskā veidā (savstarpējās sakarības un ietekmes) - tas klientam palīdz papildus apsvērt, cik jēgpilns ir jaunais mērķis, un visticamāk iegūt papildu enerģiju un motivāciju tā sasniegšanai.

2
Kouča astoņas kompetences
8. Veicina klienta izaugsmi

Definīcija: Partnerībā ar klientu mācīšanās un atziņas transformē darbībās. Veicina
klienta autonomiju koučinga procesā.

1. Strādā ar klientu, lai integrētu jauno apzināšanos, atziņas vai mācīšanos viņa
pasaules redzējumā un uzvedībā

2. Partnerībā ar klientu izstrādā mērķus, darbības un atbildības kritērijus, kuri
integrē un paplašina jaunapgūto

3. Atzīst un atbalsta klienta autonomiju mērķu uzstādīšanā, darbībās un
atbildības metožu izstrādē

4. Atbalsta klientu identificēt iespējamos rezultātus vai mācīties no identificētajiem darbības soļiem

5. Aicina klientu apsvērt, kā virzīties tālāk, iekļaujot resursus, atbalstu un
potenciālos šķēršļus

6. Partnerībā ar klientu apkopo sesijās vai starp tām apgūto un atziņas

7. Godina klienta progresu un panākumus

8. Partnerībā ar klientu noslēdz sesiju

Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju