Koučinga metodes
Kouča kompetence – veicina uzticēšanos un drošību
Ceturtās kompetences fokuss ir uzticēšanās un drošības radīšana. Koučam ir nepieciešams būt empātiskam, cieņpilnam, un pieņemošam, lai varētu radīt pamatu uzticībai.
1
Ceturtās kompetences fokuss ir uzticēšanās un drošības radīšana. Koučam ir nepieciešams būt empātiskam, cieņpilnam, un pieņemošam, lai varētu radīt pamatu uzticībai. Koučinga sarunu laikā koučs, vairumā gadījumu, veicinās klientam iedziļināšanos sevī, savā domu, jūtu un emociju pasaulē, lai atklātu ierobežojošus uzskatus, ko klients ir izveidojis par sevi, attiecībām vai pasauli, un kas klientam traucē mērķu sasniegšanā.

Strādājot ar iekšējo pasauli, klienti bieži saskaras ar saturu, ko paši līdz šim nav apzinājušies vai nav spējuši pieņemt. Lai klients justos drošs strādāt ar bieži vien izaicinošu vai pat emocionāli sāpīgu iekšējās pasaules saturu, koučam ir jāspēj radīt psiholoģiskā telpa, kurā klients var justies drošībā. Šāda atbalstoša vide ir nepieciešama, lai klientu iedrošinātu un atbalstītu no "ēnas" (neapzinātā) izcelt izaicinošo saturu, un palīdzētu to integrēt savā dzīvē. Tādējādi klients iegūst labāku iekšējo līdzsvaru un atgūst apslēpto enerģiju, ko novirzīt savu mērķu sasniegšanai.
2
Kouča astoņas kompetences
Veicina uzticēšanos un drošību

Definīcija:
Partnerībā ar klientu rada drošu, atbalstošu vidi, kas ļauj klientam brīvi dalīties. Uztur attiecības, kurās ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās.

1. Meklē izpratni par klienta būtību, tajā skaitā viņa identitāti, vidi, pieredzi, vērtībām un pārliecībām

2. Respektē klienta identitāti, uzskatus, stilu un izteiksmes veidu un attiecīgi pielāgo koučinga pieeju klientam

3. Atzīst un respektē klienta unikālos talantus, atziņas un ieguldīto darbu koučinga procesā

4. Izrāda atbalstu, empātiju un rūpes par klientu

5. Atzīst un atbalsta klienta jūtu izpausmes, uztveri, bažas, pārliecības un ieteikumus

6. Demonstrē atvērtību un caurspīdīgumu kā veidu, lai paustu ievainojamību un veidotu uzticēšanos ar klientu
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju