Ievads koučingā
Kā notiek kouča un klienta sadarbība?
Detalizēts ieskats kučinga procesā -
no pirmā kontakta līdz koučinga rezultāta sasniegšanai.
1
Fokuss uz vērtīgiem un izmērāmiem rezultātiem
Neatkarīgi no tā, ar kādas dzīves jomas pieprasījumu Tu pie manis atnāksi, koučinga process norit līdzīgi. Viens no maniem uzdevumiem mūsu sadrabībā, ir turēt Tavu fokusu uz ideju un plānu realizēšanu praksē, pievēršot uzmanību tam, lai sasniegtais rezultāts ir Tev vērtīgs, kā arī ir izmērāms. Lai Tu bez mazākajām šaubām vari atšķirt, kā bija pirms, un kā ir tagad, kad nospraustais mērķis ir sasniegts, vai rezultāts iegūts. Runājot par mērķiem, vēlos piebilst, ka tie var būt gan ārēji mērķi, piemēram nākamo trīs mēnešu laikā nomainīt darbavietu, gan iekšēji mērķi, piemēram saprast savas šī brīža dzīves prioritātes un veikt svarīgu izvēli.

Sadarbība ar klientu sākas jau pirms vēl ir runa par koučinga sesijām. Pirms pieņemt potenciālo klientu, vienmēr veicu iepazīšanās sarunu. Šīs sarunas būtība ir saprast vai starp mums varētu veidoties sadarbība. Man ir svarīgi saprast ko klients sagaida, un vai koučs ir piemērots specialists, kas varūtu palīdzēt konkrētā klienta pieprasījuma risināšanā. Tāpat, šīs sarunas laikā, potenciālo klientu īsi iepazīstinu ar koučinga būtību un procesu. Ja klients sarunas gaitā nonāk pie atziņas ka koučings tik tiešām ir visvērtīgākā pieeja viņa situācijā, tad vienojamies par pirmo tikšanās reizi.

Pirmajā tikšanās reizē mēs strādājam pie savstarpējas koučinga vienošanās, kur izrunājam visus nosacījumus un noteikums, kas mums abpusēji nepieciešami, lai veidotos labas partnerattiecības, tai skaitā informēju par sadarbības konfidencialitāti. Viens no pirmās tikšanās galvenajiem mērķiem ir arī vienošanās par koučinga rezultātu. Ko Tu vēlies sasniegt ar koučinga sesiju palīdzību, un kādi ir kritēriji pēc kuriem Tu atpazīsi, ka rezultāts ir sasniegs. Saskaņā ar savstarpēju vienošanos, mēs turpinām regulāri tikties klātienē vai neklātienē, tik ilgi, cik Tev tas ir nepieciešams.
2
Lēmumu pieņemšana un realizācija dzīvē
Turpmākās tikšanās savā ziņā var uztvert kā stratēģijas plānošanu, kuru laikā Tu identificē šķēršļus, kas kavē sasniegt nospraustos mērķus, un, ja nepieciešams, atbrīvojies no ierobežojošiem priekšstatiem vai attieksmes, kas ierobežo Tavu domāšanu, izaugsmi vai rezultātu sasniegšanu. Koučojot, es esmu partnera lomā, kurš Tevi atbalsta pārmaiņu procesā. Es veicinu, lai Tu izskati alternatīvas risinājumu iespējas, vienu pēc otras, un atrodi sev vispiemērotāko. Regulārās tikšanās reizes rada struktūru un ritmu, kas soli pa solim palīdz pārvērst lēmumumus un plānus realitātē. Šīs tikšanās ir kā ritms dejā, kas uztur procesa virzību visā darbības gaitā, līdz mērķis ir sasniegts.

Lielākoties, ejot pie kouča, cilvēki apzinās ka tās pārmaiņas ko viņi vēlas redzēt savā dzīvē, būs saistītas ar jauniem izaicinājumiem. Tāpēc koučinga gaitā, daži klienti izvēlas sazināties arī laikaposmos starp sesijām (tipiski 2-3 nedēļas), lai saņemtu papildu atbalstu sesijās ieplānoto soļu realizācijai. Komunikācijas uzturēšana ar kouču par šo izaicinājumu pārvarēšanu klientiem bieži sniedz papildu atbalstu un motivāciju, kā arī iespēju veikt papildu pašrefleksiju un analīzi. Piemēram, tas var notikt nelielu atskaišu formā, ko klients var sūtīt pavisam īsā vai arī garākā formā, saskaņā ar savām vajadzībam.

Tikšanās reizēs darbības soļi tiek plānoti, bet starp sesijām tie tiek realizēti praksē. Šīprocesa laikā es esmu pieejams, gan katras uzvaras atzīmēšanai, gan papildu iedrošinājuma saņemšanai. Atpazīt un atzīmēt katru sasniegto (starp)rezultātu ir nepieciešams, lai gan Tev gan man būtu skaidrs paveiktais ceļš koučinga mērķa saniegšanā. It īpaši būtisku un ilgstošu pārmaiņu procesā, katra paveiktā soļa atzīmēšana ir svarīga, lai nostiprinātu Tavu pārliecību, ka mērķis ir sasniedzams.

Būt par atbalstu un iedrošinājumu klientiem man sniedz patiesu gandarījumu, un kopā ar klientu priecājos par katru sasniegumu izaugsmes un sasniegumu ceļā.
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju