Pašlīderības koučings
Pašlīderības spējas tests
Piedāvāju veikt testu, lai novērtētu savu īpašību kopumu, kas, saskaņā ar Ričarda Švarca (Dr. Richard Schwartz) modeli, raksturo pašlīderības spēju. Tests palīdzēs atklāt Tavas pašlīderības stiprās un vājās puses. Izpratne par savu pašlīderības spēju varētu Tev palīdzēt skaidrāk ieraudzīt, kādā virzienā Tev būtu jāpilnveidojas, lai stiprinātu savu pašlīderības spēju un rezultātā spētu efektīvāk vadīt savu dzīvi un sasniegt uzstādītos mērķus.
1
Ja vēlies uzzināt vairāk par pašlīderību, lūdzu iepazīsties ar sekojošo bloga ierakstu: "Kā attīstīt pašlīderību".

Nelielam ieskatam, Braiena Treisija citāts no šī bloga ieraksta: "Viss sākas ar pašlīderību. Pašlīderība nozīmē, ka Tu skaidri izlem, kas Tu esi un ko Tu gribi. Tad Tu to pieraksti un izveido plānu un mērķi, un ar to Tu strādā katru turpmāko dienu. It īpaši, pašlīderība nozīmē to, ka Tu uzņemies pilnīgu atbildību par saviem rezultātiem un iznākumiem; Tu nevaino citus cilvēkus, Tu neaizbildinies, Tu saki: "Es esmu atbildīgs, es vadu, es pārvaldu savu dzīvi."."
2
Tests
Kā jebkurā paštestā, testa rezultātu patiesums ir atkarīgs no Tavas spējas būt objektīvam un patiesam pret sevi. Ja Tev ir tāda iespēja, palūdz testu aizpildīt dažiem tuviem cilvēkiem, kas Tev papildus sniegtu priekšstatu arī, kā citi redz Tevi no malas. Taču pirms lūgt kādam Tevi novērtēt, pārdomā, vai šis cilvēks spēs būt objektīvs, un vai viņš pietiekami labi Tevi pazīst, lai novērtētu visus astoņus Tavas pašlīderības aspektus.

Tests palīdz novērtēt savu pašlīderības spēju saskaņā ar Ričarda Švarca pašlīderības modeļa astoņām īpašībām: mierīgums (calmness), skaidrība (clarity), zinātkāre (curiosity), līdzjūtība (compassion), pārliecība (confidence), drosme (courage), radošums (creativity), piederība (connectedness).
Pašlīderības tests
Izmantojot diagrammu, lūdzu, novērtē sevi skalā no 1 (zems), kas atrodas centrā, līdz 5 (augsts), kas atrodas pa diagrammas perimetru. Atzīmē vērtējumu uz katras līnijas, un pēc tam pa apli savieno punktus savā starpā. Ja vēlies, vari iekrāsot izveidojušos figūru, lai tā būtu pārskatāmāka.

Mierīgums
1) fizioloģiska un mentāla miera saglabāšana jebkādos apstākļos; 2) spēja uz vides stimuliem nereaģēt automātiski vai ekstremālos veidos, 3) apdraudējumu gadījumā mazāk pakļauties automātiskai "cīnīties vai bēgt" reakcijai

Skaidrība
1) spēja adekvāti uztvert situācijas, neietekmējoties no spēcīgām emocijām vai "iesīkstējušiem" uzskatiem, 2) saglabāt objektivitāti situācijās, kurās esi "ieinteresētā puse", 3) brīvs no aizspriedumiem, 4) spēja saglabāt "jaundzimušā prātu", kas katrā situācijā spēj saskatīt daudz iespēju

Zinātkāre
1) spēcīga vēlēšanās uzzināt ko jaunu par tēmu, situāciju vai personu, 2) saglabāt "brīnuma sajūtu" un aktīvu interesi par pasauli un kā tā darbojas, 3) patiesa interese izprast nevērtējot

Līdzjūtība
1) būt kādam pateicīgam un klātesošam, bez vēlēšanās viņu labot, mainīt vai distancēties, 2) intuitīva izpratne par to, ka esi saistīts ar citiem, un viņu ciešanas Tevi ietekmē, 3) vienlaikus būt empātiskam pret citiem, un apzināties, ka viņu pašu spēkos ir atbrīvoties no ciešanām

Pārliecība
1) spēcīga pārliecība par savu spēju būt klātesošam jebkurā situācijā un tikt ar to galā, apzinoties ka "viss, kas notiek, ir OK", 2) iepriekšējā pieredze ir apgūta vai dziedināta tādā mērā, ka tā vairs neietekmē tagadni, 3) apziņa, ka kļūdas ir tikai mācībstundas

Drosme
1) spēks izaicinājuma, bīstamības vai draudu priekšā, 2) gatavība rīkoties uz mērķi, kura priekšā citi kapitulē, 3) spēja atzīt izdarītos pāridarījumus un aktīva rīcība to labošanai, 4) gatavība iedziļināties sevī, sāpīgā vai kaunpilnā pieredzē, lai to analizētu un no tās mācītos

Radošums
1) iztēles pielietošana, lai radītu oriģinālas idejas, 2) iegremdēšanās "plūsmas stāvoklī", kurā mēs izbaudām spontānu rīcību un pašizpausmi, 3) spēja ģenerēt idejas un daudzveidīgus problēmas risinājumus

Piederība
1) sajūta, ka esi daļa no lielāka vienuma, tādiem kā partnerība, komanda, organizācija vai komūna, 2) garīga saite ar augstāku jēgu vai aicinājumu, 3) būt attiecībās, kurās Tevi pieņem tādu, kāds Tu esi, 4) justies drošam citu klātbūtnē, uzticoties, ka Tu netiksi tiesāts vai kontrolēts, un būt pārliecinātam, ka tiksi galā, ja radīsies pārpratumi vai pāridarījumi

Piedāvātais tests sagatavots izmantojot www.selfleadership.org materiālus
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju