Ievads koučingā
Kas jāzina par koučingu
Šī ir tikai viena no iespējamām koučinga definīcijām, taču tā izceļ manuprāt būtiskāko: koučs atbalsta un nostiprina klienta izaugsmi un spēju sekot personiskā piepildījuma ceļam.
1
Kas ir koučings?
Šī ir tikai viena no iespējamām koučinga definīcijām, taču tā izceļ manuprāt būtiskāko: koučs atbalsta un nostiprina klienta izaugsmi un spēju sekot personiskā piepildījuma ceļam.

Kopš mazotnes mūs audzina un vada arvien plašāks cilvēku loks. Sākot ar vecākiem, skolotājiem, vienaudžiem, līdz jebkuriem apzinātajā vecumā vairāk vai mazāk mērķtiecīgi izvēlētiem informācijas un ietekmes avotiem. Individuālais koučs ir profesionālis, kurš atbalsta izaugsmi no tā brīža, kad mēs vēlamies kļūt vai esam kļuvuši neatkarīgi, un esam uzsākuši apzinātu sava tālākā dzīves ceļa veidošanu.

Kouča lomā es radu "telpu", kas klientiem palīdz atpazīt savas patiesās vajadzības un rīkoties saskaņā ar tām, lai dzīvotu ar jēgu un gandarījuma sajūtu pildītu dzīvi. Ar manu atbalstu Tu spēsi iedziļināties savās, bieži vien vārdā nenosauktajās, cerībās un vēlmēs, kas ietekmē dzīves realitāti, ko Tu radi ap sevi. Es uzdodu tiešus, spēcīgus, un dažkārt provokatīvus jautājumus, kas veicina jaunas atziņas un idejas. Bieži vien jau ievadsesijā klients pats sevi pārsteidz ar atziņām, pie kā nonāk, ietērpjot vārdos nekad agrāk neizteiktas jūtas vai domas. Kā individuālais koučs es sekmēju "bildes uzzīmēšanu" un apņemšanos realizēt jaunajās atziņās balstītu rīcības plānu.

Dažkārt mēs esam gatavi uzsākt ko jaunu, vai arī uzsākam, taču neesam apmierināti ar progresu vai rezultātu. Šādā situācijā lieti noder atbalsts, kuru var sniegt individuālais koučs, precizējot un skaidrāk definējot izmērāmu rezultātu, vai izveidojot praktisku, pārskatāmu, soli pa solim realizējamu plānu. Koučs gan veicina vīzijas un mērķu iztēlošanos un definēšanu, gan atbalsta rezultāta sasniegšanas procesā. Citiem vārdiem, koučings ir pieeja, kas palīdz ātrāk un efektīvāk sasniegt mērķus.

2
Ko dara koučs?
Tu esi sevis un savas dzīves lielākais eksperts. Es esmu koučinga pieejas speciālists. Koučinga sarunas laikā es ieņemu partnera lomu, kas ir klātesošs un atbalstošs, lai veicinātu tavu apzinātības procesu. Es uzdodu jautājumus, lai palīdzētu Tev nonākt pie jaunām atziņām un idejām, ar kuru palīdzību Tu spēj ieraudzīt iepriekš neapjaustas iespējas, savu spēku robežās. To var saukt par jaunatklāsmi (an insight). Kā to raksturoja viena mana kliente: "Sarunā ar kouču, viņš uzdod daudz jautājumus, līdz vienā brīdī "Tev iedegas lampiņa".".

Pēc klientam aktuālās tēmas izpētes - kad ir definēta vīzija, noskaidroti mērķi un iegūta skaidra motivācija - tālāk tiek plānoti soļi, kas vedīs pie vēlamo rezultātu materializēšanas dzīvē. Ar šī soļa palīdzību Tu pārej no runām pie darbiem. Jaunā atklāsme ved pie jaunas rīcības, jauna rīcība ved pie jaunas atklāsmes un tā joprojām. Un šajā procesā koučs kalpo kā atskaites punkts, kas ļauj novērtēt jaunos sasniegumus, apzināties jauno pieredzi, noturēt fokusu uz vēlamo rezultātu, un nākamo soļu realizēšanu, kas jāveic, lai to sasniegtu. Koučinga cikls tiek atkārtots katru sesiju, tik ilgi kamēr vien klientam ir nepieciešams atbalsts. No katras sesijas Tu aizej ar jaunām atziņām un apņemšanos veikt nākamos soļus rezultāta sasniegšanai.

Raksta sagatavošanā izmantoti materiāli no https://allisontask.com/
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju