Koučinga metodes
Kritiens nav neveiksme, par tādu tas kļūst, paliekot guļot
Mūsu izdzīvošanas instinkti liek mums vienmēr meklēt drošību. Tāpēc brīžos, kad notiek neplānotas pārmaiņas, mūsu organismā rodas aizsargreakcija, kuras uzdevums ir mūs mobilizēt un palīdzēt izdzīvot un pielāgoties notiekošajām pārmaiņām. Papildus mūsu uzticamajiem instinktiem ar pārmaiņām saistīto krīžu pārvarēšanai varam izmantot arī cilvēces uzkrātās zināšanas. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados psihiatre Elizabete Kublere-Rosa savu pētījumu rezultātā radīja teoriju par piecām sēru stadijām. Šis modelis nedaudz izmainītā formātā tiek arī izmantots, lai analizētu un labāk izprastu cilvēku reakciju, piedzīvojot jebkuras pārmaiņas.
1
Mūsu izdzīvošanas instinkti liek mums vienmēr meklēt drošību. Tāpēc brīžos, kad notiek neplānotas pārmaiņas, mūsu organismā rodas aizsargreakcija, kuras uzdevums ir mūs mobilizēt un palīdzēt izdzīvot un pielāgoties notiekošajām pārmaiņām. Papildus mūsu uzticamajiem instinktiem ar pārmaiņām saistīto krīžu pārvarēšanai varam izmantot arī cilvēces uzkrātās zināšanas. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados psihiatre Elizabete Kublere-Rosa savu pētījumu rezultātā radīja teoriju par piecām sēru stadijām. Šis modelis nedaudz izmainītā formātā tiek arī izmantots, lai analizētu un labāk izprastu cilvēku reakciju, piedzīvojot jebkuras pārmaiņas.

Saskaņā ar Kubleres-Rosas pārmaiņu līkni pārmaiņu pirmajā posmā, kas var būt ļoti emocionāls (šoks, noliegums, dusmas, depresija), mums ir jāatsakās no bijušās, pazīstamās un ērtās situācijas. Tikai, kad esam patiesi atvadījušies no bijušā un pieņēmuši, ka "otrreiz tajā pašā upē vairs neiekāpsim", spējam apzināties jauno situāciju un pavērst skatu uz nākotni.

Tieši šajā brīdī, kad sākam apzināties jauno situāciju, būs noderīgs kouča atbalsts. Tad sākas konstruktīvs darbs, lai pielāgotos jaunajai realitātei. Ir nepieciešams apzināt esošo situāciju, pieejamos resursus, pārskatīt un pielāgot plānus, vai arī veidot tos no jauna. Iespējams, ka ir nepieciešams paeksperimentēt un izmēģināt jaunas uzvedības stratēģijas. Ir nepieciešams saprast notiekošā jēgu un nozīmi savā dzīvē, lai nostiprinātu pamatus savai tālākajai darbībai. Līdz rezultātā mēs iegūstam jaunu līdzsvaru, jaunā kvalitātē, kas balstās uz jauniegūtās pieredzes, zināšanām un iemaņām.
2
Kubleres-Rosas pārmaiņu līkne
Zemāk redzamajā diagrammā ir atainotas septiņas stadijas, ko mēs lielākā vai mazākā mērā izdzīvojam, saskaroties ar pārmaiņām. Jo mums notiekošās pārmaiņas ir būtiskākas, jo spēcīgāk un ilgstošāk var izpausties atsevišķas stadijas, un līdz ar to tās ir vieglāk pamanīt.

Tāpat mums katram ir raksturīgs dažāds tolerances līmenis pret pārmaiņām. Piemēram, jaunāki cilvēki daudz vieglāk pielāgojas dzīvesvietas maiņai, kur pretim vecākiem cilvēkiem, it īpaši, ja viņi ilgstoši dzīvojuši vienā vietā, dzīvesvietas maiņa var radīt patiesi lielu "sistēmas šoku".

To differentiate that role from that of "key" modeling when a modeling source moves behind the object it is typically called a "rim" or "accent" light. In portrait lighting it also called a "hair" light because it is used to create the appearance of physical separation between the subject's head and background.
Pārmaiņu līknes septiņas stadijas
  1. Šoks - pārmaiņu notikuma izraisīts pārsteigums vai šoks
  2. Noliegums - neticība; liecību meklēšana, ka pārmaiņas nav sākušās, ka "viss ir pa vecam"
  3. Spriedze - atzīšana ka situācija ir mainījusies rada spriedzi, dažkārt arī dusmas
  4. Nomāktība - skumjas par zudušo, slikts garastāvoklis un enerģijas trūkums
  5. Eksperimenti - pirmie mēģinājumi dzīvot atbilstoši pārmaiņām, jaunajai situācijai
  6. Lēmumi - piemērošanās un apgūšana, kā dzīvot jaunajā situācijā, atgriežas optimisms
  7. Integrācija - jaunā situācija ir kļuvusi par normu un vairs neprasa papildu enerģiju, lai par to domātu vai pārdzīvotu. Spēja izmantot jauno situāciju savā labā
https://www.ekrfoundation.org/5-stages-of-grief/change-curve/
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju