Koučinga metodes
Kouča kompetence – iemieso koučinga domāšanas veidu
Otrā no atoņām kouča kompetencēm nozīmē to, ka koučs pastāvīgi pilnveidojas gan personīgi, gan profesionāli. Tēlaini runājot, koučs ir kā instruments, kas pastāvīgi ir jānoskaņo vai jāasina, lai tas vislabākajā veidā spētu sniegt atbalstu klientam viņa mērķu sasniegšanā.
1
Otrā no atoņām kouča kompetencēm nozīmē to, ka koučs pastāvīgi pilnveidojas gan personīgi, gan profesionāli. Tēlaini runājot, koučs ir kā instruments, kas pastāvīgi ir jānoskaņo vai jāasina, lai tas vislabākajā veidā spētu sniegt atbalstu klientam viņa mērķu sasniegšanā.

Pēc sākotnējās apmācības / kvalifikācijas saņemšanas, profesionāli kouči pastāvīgi pilnveidojas, izmantojot mentoringu un supervīzijas, piedaloties tālākās apmācībās kvalifikācijas celšanai. Tāpat, lai koučs spētu veicināt klienta apzināšanos un izaugsmi, pašam koučam ir jāstrādā ar savu personisko emocionālo inteliģenci un apzinātības prasmi. Tas nozīmē, ka koučam jāspēj būt pilnībā klātesošam un fokusētam sarunā ar klientu. Koučam labi jāizprot sevi, savas vērtības, attieksmi, domas, emocijas, lai sesiju laikā spētu pieņemt klienta skatījumu uz pasauli, domas un lēmumus, un spētu veidot nevis dominējošas, bet līdzvērtīgas attiecības, partnerību.

Mana pamatvērtība ir izaugsme. Tāpēc varu teikt, ka koučinga domāšanas veids ir daļa no manas būtības, un esmu to realizējis lielāko daļu savas dzīves, sen pirms koučings nonāca manā redzes laukā. Tāpat arī šobrīd turpinu pilnveidoties profesionāli, izmantojot mentoringu, lai nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumus un iegūtu ICF akreditāciju, gan arī piedalos dažādās aktivitātēs, kas vērstas uz personīgo izaugsmi.
2
Kouča astoņas kompetences
Iemieso koučinga domāšanas veidu

Definīcija:
Attīsta un uztur domāšanas veidu, kas ir atvērts, ieinteresēts, zinātkārs, elastīgs un uz klientu vērsts

1. Atzīst, ka klients ir atbildīgs par savām izvēlēm

2. Nepārtraukti turpina savu attīstību un apmācības kā koučs

3. Attīsta nepārtrauktu refleksīvu praksi, lai pilnveidotu savu koučingu

4. Apzinās un saglabā atvērtību kontekstam un dažādu kultūru ietekmei attiecībā un sevi un citiem

5. Izmanto apzināšanos par sevi un intuīciju, lai sniegtu labumu klientiem

6. Attīsta un saglabā spēju regulēt savas emocijas

7. Mentāli un emocionāli sagatavojas koučinga sesijām8. Pēc nepieciešamības vēršas pēc citu palīdzības
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju