Koučinga metodes
Kā veiksmīgi sadzīvot
ar pārmaiņām
Ierastās un pazīstamās situācijās mēs jūtamies droši un komfortabli. Neviens nav ieinteresēts izjust nedrošību un diskomfortu, ko izsauc negaidītas pārmaiņas. Tāpēc pretestība pārmaiņām ir dabiska reakcija. Veids, kā sadraudzēties ar pārmaiņām, ir izkopt spēju tām gatavoties apzināti un tās pieņemt kā pastāvīgu dzīves normu, nevis izturēties pret tām kā pret ārkārtēju vai krīzes situāciju.
1
Pārmaiņas ir neizbēgamas
Pārmaiņas ir neizbēgamas - šis ir viens no pieciem Ēriksona koučinga pamatpieņēmumiem (aksiomām). Pārmaiņas mēdz būt gan negaidītas, gan nepacietīgi gaidītas. Lai pārmaiņas izmantotu savā labā, ir nepieciešams atteikties no esošā un ierastā, kas vairumā cilvēku rada pretestību. Savā darba pieredzē esmu piedalījies vairāku lielu, starptautisku uzņēmumu iekšējo pārmaiņu procesā, un bijis liecinieks, ka visos gadījumos vairums darbinieku pretojas un ir negatīvi noskaņoti pret pārmaiņām. Šī protams ir pavisam dabiska reakcija, jo ierastā un pazīstamā situācijā mēs jūtamies droši un komfortabli. Mainīt to uz nedrošību un diskomfortu neviens nav ieinteresēts, ja vien nav spējas apzināti gatavoties izmaiņām, pieņemt to kā pastāvīgu dzīves normu, nevis izturēties pret to kā pret krīzes vai ārkārtēju situāciju.

Kādus instrumentus iespējams izmantot, lai jebkurās dzīves pārmaiņās justos kā "zivs ūdenī"? Pārmaiņu vadība ir atsevišķa tēma bisnesa vadības ietvaros, kas ir veltīta tam, lai palielinātu uzņēmumu izdzīvošans spējas pārmaiņu situācijās. Pārmaiņu vadības pētījumu ietvaros ir radīti dažādi analīzes un uzvedības modeļi, kurus var izmantot kā instrumentus, lai veiksmīgāk pārdzīvotu un piemērotos pārmaiņām. Lai arī šie instrumenti ir radīti uzņēmējdarbības videi, tos tikpat labi var piemērot savai personiskajai dzīvei. Viens no šādiem instrumentiem, ko var aizņemties no biznesa pārmaiņu vadības ir Eizenhauera Matrica.

2
Pārmaiņu plānošana un prioritizēšana
Lai sasniegtu jebkuru rezultātu, ieskaitot pārmaiņas savā personiskajā dzīvē, ir nepieciešams saprast, kas ir pats nozīmīgākais šajā brīdī, un izslēgt jebkādus traucēkļus, kas varētu novērst uzmanību no paša svarīgākā. Eizenhauera matrica palīdz sagrupēt visus plānus, mērķus un uzdevumus, izmantojot divus kritērijus: cik tas ir svarīgi un cik tas ir steidzami. Svarīgie darbi ir tie, kas palīdzēs visātrāk ieviest pārmaiņas, nonākt pie rezultāta. Savukārt steidzamie darbi ir tie, kurus laicīgi neizpildot radīsies negatīvas sekas, kas traucēs vai padarīs neiespējamu mērķu sasniegšanu.

  1. Steidzami un svarīgi. Šie uzdevumi ir kritiski, piemēram pieteikšanās vai nodošanas termiņi, tādi kā pieteikšanās uz darba vakanci vai eksāmena kārtošanas datumi. Ķeries klāt šiem uzdevumiem nekavējoties.

  2. Nav steidzami, bet svarīgi. Šie uzdevumi ir vidēja/ ilgtermiņa, kas palīdz sasniegt mērķus un ieviest pārmaiņas. Šeit iederas mērķu uzstādīšana un plānošana, jaunu prasmju apguve, vai paradumu maiņa. Šiem uzdevumiem nav fiksēta datuma, bet to atlikšana novedīs pie neveiksmes. Ieplāno laiku un velti pastāvīgas pūles šo uzdevumu izpildei.

  3. Steidzami, bet nav svarīgi. Šiem uzdevumiem ir ierobežots izpildes laiks, taču tie nepalīdz Tavu mērķu sasniegšanā. Šajā kategorijā ietilpst lūgumi un uzdevumi, ko Tev vēlas uzdot citi cilvēki, taču tiem ar Taviem mērķiem nav nekāda sakara. Palīdzi citiem pašiem atrisināt savus jautājumus vai pāradresē kādam, kam šāds uzdevums būs lietderīgs. Tiec ātri galā un pievērsies svarīgajiem uzdevumiem.

  4. Nav steidzami, nav svarīgi. Šādi uzdevumi tikai novērš uzmanību un nepalīdz Tavu mērķu sasniegšanai, piemēram, sociālo mēdiju pārlūkošana. No šiem pēc iespējas izvairies un netērē savu laiku.
Es piedāvāju sekmēt Tev svarīgās pārmaiņas un paātrinu to gaitu. Ar koučinga sesiju palīdzību sekmēšu dziļāku un plašāku apzināšanos, stiprināšu Tavu motivāciju, palīdzēšu formulēt vīziju un stratēģiju tās realizācijai, kā arī stiprināšu Tavu fokusu uz darbībām rezultātu sasniegšanai.
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju