Koučinga metodes
Kā izkļūt no "Šaurās Bezizejas"?
No Vinnija Pūka piedzīvojumiem pazīstamā "Šaurā Bezizeja" ir ļoti trāpīga metafora, kas labi ilustrē situācijas, ar kādām katrs no mums dzīves laikā ir sastapies. Koučinga kontekstā "Šaurā Bezizeja" nozīmē situācijas klientu pieredzē, kad viņi ir sastapušies ar grutībām sasniegt savus mērķus, un to pārvarēšanai ir nepieciešams neliels atbalsts no malas.
1
Kāda loma koučinga sarunās ir līdzsvara jēdzienam?
Līdzsvars ir fundamentāls jēdziens cilvēka eksistencē, neatkarīgi no tā, vai mēs to apzinamies, vai nē. Uzskatāms piemērs no fizioloģijas ir homeostāze - process, kas nodrošina organisma līdzsvaru, neskatoties uz ķermeni ietekmējošām ārējās vides izmaiņām. Runājot par smalkākām matērijām, tikpat svarīgs cilvēka izdzīvošanai ir emocionālais un psiholoģiskais līdzsvars. Koučinga kontekstā līdzsvara jēdziens netiek izmantots izdzīvošanas kontekstā, bet gan lai apzinātos dzīves svarīgāko dzīves jomu sakarības. Neignorējot, vai pārmērīgi neizceļot vienu dzīves jomu, bet tā vietā izturoties apzināti pret svarīgāko dzīves jomu kopumu, mēs liekam pamatus veselīgai un ilgtspējīgai dzīvei, kas ļauj realizēt potenciālu, nonākt pie saviem mērķiem un justies gandarītam.
2
Dzīves līdzsvara modelēšana
Bieži vien iemesls, kāpēc cilvēki vēršas pie kouča, ir iestrēgšana "Šaurajā Bezizejā", kad klienti ir sastapušies ar grutībām, kur saviem spēkiem līdz šim nav izdevies nonākt pie vēlamā rezultāta. Piemēram, augoša neapmierinātība par ieilgušu status quo partnerattiecībās. Pat, ja klients skaidri zina, kādu rezultātu vēlas sasniegt savā dzīvē, nonākt pie "Šaurās Bezizejas" iemeslu saknes, tos izprast un rīkoties, lai sasniegtu rezultātu neizdodas. Viena no metodēm kouča rīcībā, kas var palīdzēt izkustēteis no "Šaurās Bezizejas", ir "Dzīves līdzsvara aplis" (turpmāk DLA).

DLA ir rīks, kas balstās sistēmiskajā pieejā, un palīdz ieraudzīt dažādas dzīves jomas kā kopumu, kas veido vienotu veselumu. Izmantojot DLA, visbiežāk rodas negaidītas atziņas. Bieži vien izaicinājumam, kas pirmajā acu uzmetienā ir šķietami "nepārprotami" saistīts ar vienu dzīves jomu, par pamatu kalpo slēptas sakarības ar vienu vai vairākām citām dzīves jomām.

Ar šī rīka palīdzību iespējams ātri un vienkārši uztaisīt svarīgāko dzīves jomu "diagnostiku" - kādā jomā veicās vairāk, kādā mazāk. Iespējams noteikt līmeni, cik apmierināts ar katru jomu ir klients, kā arī saprast katras jomas prioritāti. Sarunas gaitā bieži vien tiek atklātas lietas, kas tikušas ignorētas, jo šķitušas mazsvarīgas, taču patiesībā ir svarīgas, kā arī lietas, kas tiek pieņemtas kā pašsaprotamas un tāpēc nav novērtētas.

Sarunas procesā, izmantojot DLA, var apzināt jaudīgus resursus, kas līdz šim nav pienācīgi novērtēti. Procesā var mainīties izpratne par to, kas ir patiesais rezultāts, ko klients vēlas sasniegt, kas ir patiesi svarīgi. Tāpat, var izrādīties, ka, veicot nelielus soļus šķietami nesaistītajās dzīves jomās, "Šaurās Bezizejas" uztvere pēkšņi transformēsies, un, piemēram, iegūs jau atpazīstamas taciņas aprises vai pat pārvērtīsies par tramplīnu mērķu sasniegšanai.
3
Svarīgākās dzīves jomas
Strādājot ar DLA, iespējams izmantot gan vispārēju, gan individuālu pieeju. Strādājot individuāli, lūgšu Tev pašam identificēt Tev svarīgākās dzīves jomas. Šīs pieejas izmantošana ir nedaudz laikietilpīgāka, bet palīdz vairāk iedziļināties sevī, savā dzīvē, un, iespējams, iegūt dziļākas atziņas. Taču dažās situācijās var noderēt arī standartizēta pieeja, kurā svarīgākās dzīves jomas jau ir definētas. Šādu "ātro testu" var pielietot bezmaksas iepazīšanās sesijā. Ar tā palīdzību var noteikt dzīves jomu/tēmu, ar kuru varētu sākt strādāt pirmajā koučinga sesijā. Noslēgumā piedāvāju ieskatu Allison Task "Dzīves līdzsvara modelī": veselība, garīgums, draugi, ģimene, mīlestība/partnerattiecības, personiskā izaugsme, prieks un radošums, fiziskā vide, finanses un karjera.

Ja Tev šķiet, ka kādā jomā esi nonācis "Šaurajā Bezizejā", labprāt atbalstīšu, lai Tev no tās izdotos izkļūt. Piesakies uz bezmaksas iepazīšanās sesiju!
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju