Pašlīderības koučings
Kā attīstīt pašlīderību
"Bez pašlīderības nenotiek nekas, un ar pašlīderību viss kļūst iespējams": saka personiskās izaugsmes jomā atzīts autors - Braiens Treisijs.
1
Kas ir pašlīderība
Pašlīderība kā jēdziens ir radies salīdzinoši nesen. To 1983. gadā ieviesa profesors Čarlzs Manzs (Charles Manz), un definēja kā "visaptveroša sevis ietekmēšanas pieeja, lai vadītu pašam sevi". Pašlīderības koučinga pieeja ir cieši saistīta ar apzinātu atbildību. Apzināta atbildība ir process, kuru izmantojot mēs iegūstam rezultātu - pašlīderības spēju.

Nemēģināšu izgudrot velosipēdu otrreiz, un padalīšos ar atzīta autora personiskās izaugsmes jomā Braiena Treisija (Brian Tracy) citātu, kurš pāris rindkopās ir izsmeļoši aprakstījis gan pašlīderības būtību, gan tās saistību ar atbildību.

"Viss sākas ar pašlīderību. Pašlīderība nozīmē, ka Tu skaidri izlem, kas Tu esi un ko Tu gribi. Tad Tu to pieraksti un izveido plānu un mērķi, un ar to Tu strādā katru turpmāko dienu. It īpaši, pašlīderība nozīmē to, ka Tu uzņemies pilnīgu atbildību par saviem rezultātiem un iznākumiem; Tu nevaino citus cilvēkus, Tu neaizbildinies, Tu saki: es esmu atbildīgs, es vadu, es pārvaldu savu dzīvi.
Šādi rīkojoties, Tu gūsti lielāko pašiedvesmas (personal empowerment) avotu, kāds vien cilvēkam ir pieejams. Daudzu desmitgažu laikā, daudzi panākumu eksperti ir nonākuši pie atziņas, ka tas ir visa pamatā." "Bez pašlīderības nenotiek nekas, un ar pašlīderību viss kļūst iespējams", saka Braiens Treisijs.
2
Pašlīderība un apzināta atbildība
Savā ziņā pašlīderību var uzskatīt kā apzinātas atbildības blakusproduktu. Praktizējot apzinātas atbildības procesu, Tu noturi uzmanības fokusu uz uzstādīto mērķu sasniegšanu katru dienu, katru mirkli, un rīkojies vai pieņem lēmumus, kas Tevi pietuvina, nevis novērš no uzstādīto mērķu sasniegšanas. Sekojot šim uzvedības modelim, praktizējot to katru dienu, Tu attīsti savu pašlīderību. Un brīdī, kad apzināta atbildība ir kļuvusi par uzvedības pamatu jebkurā ikdienas situācijā, par Tavu dabisko apziņas stāvokli, Tu esi ieguvis pašlīderības spēju.

Pašlīderību var trenēt līdzīgi kā muskuļus. Tāpat kā mums visiem ir muskuļi, mums visiem ir dabas doti līdzekļi, lai mēs sevī attīstītu pašlīderību. Taču tāpat kā ne visi katru dienu trenē savu fizisko formu, ne visi attīsta pašlīderību. Daži mērķtiecīgi trenējas un kļūst spēcīgi, veikli un prasmīgi, kurpretim citi atrod aizbildinājumus un paļaujas slinkumam.

Kā jebkurā jomā vai praksē, tas var būt liels izaicinājums - uzsākt darīt kaut ko jaunu. Tāpat prakses laikā var rasties šķēršļi, vai tikt zaudēta motivācija. Šādās situācijās ar koučinga palīdzību es varu palīdzēt atrast iekšējos resursus, lai uzsāktu pārmaiņas, vai ikdienā nostiprinātu jauno uzvedību. Apzinātas atbildības un pašlīderības ceļš nebeidzas nekad, un, pa to ejot, nenovēršami rodas izaicinājumi, kur Tev var noderēt kouča atbalsts. Ja esi līdzīgās situācijās, piesakies uz bezmaksas ievadsesiju, lai noskaidrotu, kā es varu Tevi atbalstīt Tavā pašlīderības ceļā.
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju