Koučinga metodes
Intervija ar
pašlīderības kouču
Ekspresintervija ar Gintu Janelsiņu -
atbildot uz desmit jautājumiem par pašlīderības koučingu
1
Klausīties interviju
 • Koučs angliski nozīmē treneris.
  Tātad koučs trenē klientu? Un kādā veidā?

 • Kādā veidā kouči atbalsta un veicina pašizaugsmi?

 • Nedaudz pastāsti par sevi. Kādas ir tavas vērtības?

 • Provokatorisks jautājums saistībā ar izaugsmi - uz kurieni tad aug tie cilvēki?

 • Ar kādiem cilvēkiem Tu ikdienā strādā?

 • Kas Tev liekas īpašs Tavā darbā?

 • Kāpēc ir vērtīgi izkopt pašlīderību?

 • Kādā veidā ir iespējams stiprināt pašlīderību?

 • Kas ir pašlīderības pamatprincipi?

 • Kādu jautājumu Tu ieteiktu katram cilvēkam uzdot sev?


Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju