Koučinga metodes
Kouča kompetence – demonstrē ētisku praksi
Ētiskas prakses demonstrēšana nozīmē to, ka koučs darbojas saskaņā ar likumdošanu, saskaņā ar kouču profesionālās kopienas pamatvērtībām, kā arī ievēro konfidencialitāti un izturas godīgi, toleranti un cieņpilni pret ikvienu no saviem klientiem. Vēl viens svarīgs aspekts, kas ir ietverts šajā kompetencē, ir kouča spēja novērtēt klienta situāciju, lai saprastu, vai koučings ir piemērotākā metode konkrētajā klienta situācijā.
1
Ētiskas prakses demonstrēšana nozīmē to, ka koučs darbojas saskaņā ar likumdošanu, saskaņā ar kouču profesionālās kopienas pamatvērtībām, kā arī ievēro konfidencialitāti un izturas godīgi, toleranti un cieņpilni pret ikvienu no saviem klientiem. Vēl viens svarīgs aspekts, kas ir ietverts šajā kompetencē, ir kouča spēja novērtēt klienta situāciju, lai saprastu, vai koučings ir piemērotākā metode konkrētajā klienta situācijā.

Šo kompetenci visredzamāk pielietoju iepazīšanās sesijas laikā, kuras laikā iepazīstu klienta vajadzības, ko viņš vēlas risināt/sasniegt ar koučinga palīdzību, kā arī iepazīstinu ar sadarbības modeli starp kouču un klientu, tai skaitā koučinga ētikas principiem. Šī saruna ir pirmais solis, lai veidotu uzticībā balstītas attiecības, kurās klients ir informēts par savām iespējām un patstāvīgi spēj pieņemt pamatotu lēmumu par tālāko sadarbību ar kouču, vai nepieciešamības gadījumā vēršanos pie cita speciālista.
2
Kouča astoņas kompetences
Demonstrē ētisku praksi

Definīcija:
Izprot un konsekventi pielieto koučinga standartus un ētikas principus

1. Sadarbojoties ar klientiem, sponsoriem un citām iesaistītajām pusēm, demonstrē personīgo integritāti un godīgumu

2. Ir sensitīvs pret klienta identitāti, pieredzi, vērtībām, pārliecībām un vidi

3. Saskarsmē pielieto izteiksmes veidu, kas ir atbilstošs un cieņpilns attiecīgajiem klientiem, sponsoriem un iesaistītajām pusēm

4. Ievēro ICF Ētikas Kodeksu un Pamatvērtības*

5. Saglabā klientu konfidencialitāti saskaņā ar vienošanos starp iesaistītajām pusēm un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem

6. Nodala un ievēro atšķirību starp koučingu, konsultācijām, psihoterapiju un citām atbalstu sniedzošām profesijām

7. Pēc nepieciešamības rekomendē klientam izvēlēties citu profesionāļu atbalstu

ICF Pamatvērtības

Mēs esam apņēmušies nodrošināt uzticamību, atvērtību, pieņemšanu un atbilstību, un uzskatām, ka visas ICF kopienas daļas ir savstarpēji atbildīgas, lai uzturētu šādas vērtības:

1. Integritāte: Mēs uzturam augstus standartus gan koučinga profesijai, gan mūsu organizācijai.

2. Izcilība: Mēs nosakām un demonstrējam profesionāla koučinga kvalitātes, kvalifikācijas un kompetences izcilības standartus.

3. Sadarbība: Mēs novērtējam socializēšanos un kopienu veidošanu, kas parādās caur sadarbības partnerībām un savstarpēji radītiem sasniegumiem.

4. Cieņa: Mēs esam iekļaujoši un novērtējam visā pasaulē ieinteresēto personu daudzveidību un krāšņumu. Mēs izvirzām cilvēkus pirmajā vietā, bez standartu, noteikumu un kvalitātes kompromitēšanas.
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju