Koučinga metodes
Dzīves līdzsvara tests
Varbūt Tev ir sajūta ka "it kā viss ir labi", bet kaut kā pietrūkst? Varbūt Tev šķiet, ka viss ir slikti, un nezini, no kura gala ķerties klāt? Esi nonācis "šaurajā bezizejā"? Dzīves līdzsvara tests Tev noderēs brīžos, kad nav skaidrs, ko mainīt, vai ar ko sākt pārmaiņas, lai iegūtu šobrīd visvērtīgāko rezultātu.
1
Esmu dzirdējis no klientiem, ka dažkārt ir grūti pieņemt lēmumu vērsties pie kouča, jo "man it kā viss ir kārtībā", vai "es pats ar visu lieliski tieku galā". Un, neskatoties uz to, jau ilgstoši fonā gruzd nepatīkama sajūta, ka ir kļuvis garlaicīgi, ir "pazudusi dzirkstelīte", "dzīvei vairs nav tā garša", vai arī mierīgākos, klusākos brīžos uzpeld iekšējs nemiers un neapmierinātība, kam nav iespējams atrast avotu. Zini, ka tas nav nekas neparasts, doties pie kouča ar domu, ka man nav skaidrs, ko es gribu. Tipiski, pirmās tikšanās reizē koučs veicinās padziļinātu un paplašinātu savas dzīves pārskatu, ar kura palīdzību iespējams identificēt, kur meklēt "trūkstošo elementu", kas varētu būt neapmierinātības pamatā.
2
Paštests, izmantojot "Dzīves līdzsvara apli" (DLA)
Par to, kas ir Dzīves līdzsvara aplis es jau aprakstīju iepriekšējā ierakstā: "Kā izkļūt no "Šaurās Bezizejas"?". Šajā rakstā es arī minēju, ka kouča sesijā šī metode tiek pielietota individuāli, balstoties katra klienta individuālajās vērtībās un dzīves situācijā. Taču ir iespējams pielietot arī vispārinātu pieeju, kurā tiek izmantots standartizēts dzīves jomu saraksts, kurš atspoguļo biežāk sastopamās svarīgās dzīves jomās, kuras klienti min individuālajās sesijās.

Šis tests Tev palīdzēs identificēt vienu vai vairākas jomas, kurās iedziļinoties un veicot dziļāku izpēti, Tu visticamāk nonāktu pie šobrīd svarīgākā jautājuma. To risinot, Tev izdotos būtiski uzlabot savu dzīves kvalitāti, piemēram, atgūstot "pazudušo dzirkstelīti", vai atgūstot iekšēju mieru un apmierinātību ar savu dzīvi.

Testam nepieciešama tīra papīra lapa, uz kuras pārzīmēt diagrammu, kā arī divu krāsu pildspalvas.
Dzīves līdzsvara aplis
3
Testa instrukcijas
Tests sastāv no trim soļiem:
1) Izvēlies vienu no pildspalvām, uzzīmē diagrammu. Izmantojot diagrammu, lūdzu, novērtē, cik Tev šobrīd svarīga katra no jomām. Vērtējums tiek mērīts skalā no 1 (zems), kas atrodas diagrammas centrā, līdz 10 (augsts), kas atrodas pa diagrammas perimetru. Sāc ar svarīgāko jomu, kurai piešķir 10 punktus.

Pieļaujams tikai viens gadījums, kurā divām jomām ir vienāds svarīguma novērtējums. Atzīmē vērtējumu uz katras līnijas, un pēc tam pa apli savieno punktus savā starpā.

2) Paņem otras krāsas pildspalvu. Izmantojot diagrammu, lūdzu, novērtē, kāds šobrīd ir Tavs apmierinājuma līmenis ar katru no jomām. Atzīmē vērtējumu uz katras līnijas, un pēc tam pa apli savieno punktus savā starpā.

Šajā vērtējumā ir svarīgi nevis novērtēt jomu, bet gan, cik es kopumā esmu ar to apmierināts. Piemēram, ja runa ir par veselības jomu, tad nevis "es savu veselību novērtēju kā apmierinošu, uz sešinieku", bet gan "šobrīd mana veselība ir uz sešinieku, un mani tas pilnībā apmierina", apmierinātības līmenis ar veselību ir desmit, vai arī varbūt "mani tas neapmierina" un apmierinātības līmenis ar veselības jomu ir vērtējams kā četri.

Ja vēlies, vari iekrāsot figūru, kas veidojas telpā starp abiem vērtējumiem.

3) Identificē nelīdzsvarotākās dzīves jomas. Skatoties uz katras jomas vērtējumiem, no jomas svarīguma atzīmes atņemiet apmierinātības atzīmi. Piemēram veselība man ir 6. svarīgākā un apmierinātību ar veselību esmu novērtējis ar 8. Šajā gadījumā Tu iegūsti -2, no 6 (jomas svarīgums) atņemot 8 (jomas apmierinātība).

Iegūtos rezultātus sakārto secībā no augstākās starpības uz zemāko starpību, sākot ar augstāko pozitīvo un beidzot ar zemāko negatīvo vērtību. Jomas, kas atrodas saraksta augšgalā ir tās kurās valda vislielākā nelīdzsvarotība un kuras būtu padziļināti jāpēta, lai atrastu veidu kā paaugstināt savu apmierinātības līmeni. Mēs un mūsu dzīve ir vienota sistēma, neviena no jomām nav izolēta no pārējām. Tāpēc diezgan bieži tālākajā darbā, uzlabojot apmierinātības līmeni vienā jomā, iegūtie rezultāti atstāj pozitīvu ietekmi arī uz vairākām, vai pat visām pārējām dzīves jomām.

Raksta sagatavošanā izmantoti www.allisontask.com materiāli
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju