Koučinga metodes
Kouča kompetence - attiecību kopradīšana
Trešās kompetences fokuss ir sadarbība starp kouču un klientu, koučinga procesa vadīšana, plānošana un mērķu uzstādīšana. Ēriksona koučinga skola, kurā es apguvu koučingu, īpaši izceļ tieši šo kompetenci, nosaucot šīs skolas koučinga stilu kā "Uz rezultātu vērstais koučings" (Solution focused coaching).
1
Trešās kompetences fokuss ir sadarbība starp kouču un klientu, koučinga procesa vadīšana, plānošana un mērķu uzstādīšana. Ēriksona koučinga skola, kurā es apguvu koučingu, īpaši izceļ tieši šo kompetenci, nosaucot šīs skolas koučinga stilu kā "Uz rezultātu vērstais koučings" (Solution focused coaching).

Pirmo divu tikšanās reižu laikā (iepazīšanās sesijā un pirmajā koučinga sesijā), kouča uzdevums ir izveidot skaidru un stabilu tālākās sadarbības pamatu, kurā klients izprot:
· kas ir koučings,
· kā notiek sadarbība starp kouču un klientu,
· kāda ir kouča un kāda ir klienta atbildība,
· noskaidrot koučinga mērķi kopumā, kā arī katras sesijas ietvaros, un izprast, kā klients sapratīs, ka rezultāts ir sasniegts (panākumu kritēriji),
· tāpat arī tiek noslēgta sadarbības vienošanās, kas, atkarībā no klienta vēlmēm, var būt gan formāla, gan neformāla un ietver jautājumus par koučinga konfidencialitāti, ilgumu, biežumu, samaksu un koučinga izbeigšanu.

Tālāko sesiju gaitā, šī kompetence nozīmē, ka koučs spēj noturēt sesiju fokusu, lai neatlaidīgi tuvotos klienta definētā mērķa sasniegšanai. Koučam ir jārūpējas, lai katra sesija klientam sniedz vislabāko iespējamo rezultātu, kas nozīmē to, ka klientam tiek sniegta iespēja mainīt gan sesijas, gan kopējo koučinga virzienu/mērķi, saskaņā ar tā brīža aktuālāko tēmu.
2
Kouča astoņas kompetences
Izveido, noslēdz un uztur vienošanās

Definīcija:
Partnerībā ar klientu un iesaistītajām pusēm panāk skaidru vienošanos par koučinga attiecībām, procesu, plāniem un mērķiem. Izveido un noslēdz vienošanās par koučinga procesu kopumā un par katru individuālo sesiju.

1. Izskaidro, kas ir un kas nav koučings, un paskaidro procesu klientam un iesaistītajām pusēm

2. Panāk vienošanos par to, kas ir un kas nav pieņemams koučinga attiecībās, kas tiek un netiek piedāvāts, kā arī izskaidro klienta un iesaistīto pušu atbildību 3. Panāk vienošanos par koučinga vadlīnijām un konkrētiem attiecību parametriem kā loģistika, samaksa, tikšanos plānošana, sesiju ilgums un regularitāte, attiecību izbeigšana, konfidencialitāte un trešo personu iekļaušana procesā

4. Partnerībā ar klientu un iesaistītajām pusēm izveido kopējo koučinga plānu un nosaka mērķus

5. Partnerībā ar klientu noskaidro klienta un kouča saderību

6. Partnerībā ar klientu nosaka vai apstiprina, ko klients vēlas sasniegt sesijas laikā

7. Partnerībā ar klientu formulē, kam pēc klienta domām būtu jāpievērš uzmanība vai kas jāatrisina, lai sasniegtu to, ko klients vēlas paveikt sesijas laikā

8. Partnerībā ar klientu formulē vai apstiprina veiksmes kritērijus tam, ko klients vēlas sasniegt koučinga procesā kopumā vai individuālā sesijā

9. Partnerībā ar klientu notur sesijas laiku un fokusu

10. Turpina koučingu klienta vēlamajā virzienā, ja vien klients nenorāda citu virzienu

11. Partnerībā ar klientu noslēdz koučinga attiecības, izrādot cieņu šai pieredzei
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju