Apzinātība un atbildība
Atbildības process un prāta stāvoklis
Parasti par atbildību mēs domājam kā par personības īpašību, ko iespējams ieaudzināt bērnībā. Trūkums šādai atbildības izpratnei ir tas, ka, šādi domājot, mēs sevi nostādām statiskā, pasīvā lomā, kurā mums atbildība vai nu piemīt, vai nepiemīt. Ar šādu izpratni mēs ierobežojam savas izaugsmes spējas. Taču uz atbildību iespējams arī raudzīties kā uz procesu, kuru, apzināti izmantojot, iespējams pašiem izkopt atbildības prāta stāvokli. Atbildības prāta stāvoklis ir panākumu atslēga gan veiksmīgai paš-līderībai, gan jebkurā līdera lomā, kā arī lomās, kas atbalsta citu cilvēku izaugsmi vai veic apmācību.
1
Atbildības process
Kristofers Averijs 20 gadu pētniecības gaitā ir izveidojis atbildības procesa modeli, kas raksturo, kā cilvēku prāts apstrādā domas par cēloņsakarībām mūsu dzīvē, brīžos, kad sastopamies ar konfliktiem attiecībās vai izaicinošām situācijām. Atbildības process seko septiņām stadijām, kam ir raksturīgi noteikta veida prāta stāvokļi. Katram prāta stāvoklim piemīt atšķirīga cēloņsakarību loģika, kas izpaužas kā dažādas reakcijas uz konflikta situāciju. Proti, atkarībā no tā, kā mēs reaģējam uz konflikta situācijām, mēs varam saprast, kāds ir mūsu prāta stāvoklis. Šiem septiņiem atbildības procesa stāvokļiem piemīt iekšēja loģika un kustības virziens, no pirmā uz septīto, kas arī veido atbildības procesu.

Septiņi prāta stāvokļi ir izkārtoti sekojošajā secībā:

  1. Noliegšanas prāta stāvoklī mēs noliedzam konflikta pastāvēšanu.

  2. Vainošanas prāta stāvoklī mēs konfliktā vainojam citus.

  3. Attaisnošanās prāta stāvoklī mēs aizbildināmies ar nelabvēlīgiem apstākļiem.

  4. Kauna prāta stāvoklī mēs pārmetam sev (vainas apziņa).

  5. Pienākuma sajūtas prāta stāvoklī mēs jūtamies spiesti rīkoties ārējas ietekmes rezultātā.

  6. Aizbēgšanas prāta stāvoklī mēs padodamies, lai izbēgtu no kauna vai pienākuma sajūtām (4. un 5. prāta stāvokļa).

  7. Atbildības prāta stāvoklī mēs uzņemamies atbildību - mēs gūstam spēju izvēlēties, ietekmēt un radīt savu vidi.

2
Atbildības prāta stāvoklis
Atbildības procesu savā ziņā varētu raksturot kā apziņas vai prāta stāvokļu evolūciju. Katrs no secīgajiem prāta stāvokļiem pietuvina spējai uzņemties atbildību. Pirmos sešus prāta stāvokļus var uzskatīt par psiholoģiskās aizsardzības mehānismiem. Ja skatās no rezultāta viedokļa, tad pirmos sešus prāta stāvokļus mēs izmantojam, lai sadzīvotu ar konflikta situāciju - rezultātā konflikts netiek risināts. Pirmie seši stāvokļi ir dabīgs sagatavošanās process, kamēr mums vēl nav skaidra nolūka un mēs neesam ieguvuši spēju vai resursus stāties pretī izaicinājumam un konfliktu patiešām atrisināt.

Vienīgi septītais, atbildības prāta stāvoklis mums sniedz spēju vadīt pārmaiņas savā dzīvē - ietekmējot vidi, risinot konfliktus un aktīvi rīkojoties. Atbildības prāta stāvoklis rada personiskās izaugsmes telpu, kas ļauj pieņemt izaicinājumus un pārvarēt grūtības, tas aktivizē mūsu izaugsmi un panākumus.

Ja Tev ir nolūks kļūt par savas dzīves vadītāju, es Tevi atbalstīšu atbildības procesa īstenošanā Tavā dzīvē. Piesakies uz iepazīšanās sarunu!

Ja ir radusies interese par atbildības prāta stāvokli, tad ar šo tēmu padziļināti iespējams iepazīties Kristofera Averija grāmatā "Atbildības process"
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju