Apzinātība un atbildība
Apzinātas atbildības koučings - manā stilā
Savas koučinga prakses ietvaros klientu prātos un sirdīs cenšos iedegt apzinātību un atbildību,
kas ir pašas būtiskākās sviras mērķtiecīgai izaugsmei.
1
Lai arī visi kouči veic vienu funkciju, diezgan būtiski var atšķirties to pieeja. Kouča personība, temperaments, vērtības, izglītība, pieredze un uzskati neizbēgami ietekmē koučinga sarunas stilu, noskaņu un akcentus. Pat, ja tīri tehniski divi dažādi kouči izmantotu identiskus jautājumus vai komentārus, koučinga sesijas rezultāts visticamāk atšķirtos, jo, kā zināms, lielākā daļa komunikācijas notiek neverbāli, un starp katru kouču un klientu veidojas "unikāla ķīmija". Tāpat kā koučam katrs klients būs unikāls, tā arī klients, apmeklējot dažādus koučus, gūs dažādu pieredzi un rezultātus.
2
Kādus rezultātus
es vēlos palīdzēt sasniegt saviem klientiem?
Manā vērtību sistēmā būtiskākais ir izaugsme, sevis izpratne un saskaņa ar sevi, un savu spēju pielietojums līdzcilvēku atbalstam, kas viss kopumā ved pie gandarījuma un piepildījuma sajūtas. Es esmu cilvēks ar ilgtermiņa orientāciju un lielākajā daļā gadījumu savu enerģiju ieguldu tādās darbībās, kas saskan ar manu kopējo attīstības virzienu. Man šķiet bezjēdzīgi ieguldīt laiku un enerģiju īstermiņa projektos, īstermiņa rezultātos. Vienmēr savu dzīvi un darbību organizēju sistēmiski, lai, sasniedzot kādus īstermiņa mērķus, paralēli iegūtu arī ilgtermiņā.

Lai šādu pieeju realizētu praksē, esmu nonācis pie divām pamatlietām, kas man šķiet pašas būtiskākās sviras mērķtiecīgai izaugsmei. Šīs divas lietas ir apzinātība un atbildība, ko es savas koučinga prakses ietvaros cenšos iedegt un iedzīvināt klientu prātos un sirdīs.
3
Apzinātības un atbildības loma koučingā
Savos pamatos koučings ir izaugsmes veicināšana. Šajā ziņā Labklājības ministrijas definētais profesijas nosaukums ir trāpīgs - izaugsmes veicinātājs (kods 2423 16). Mūsu izaugsme notiek ja spējam izkāpt no savas komforta zonas, no ierastā un pazīstamā, lai mainītu sevi, situāciju vai sasniegtu jaunus mērķus. Izkāpt no komforta zonas nozīmē saņemties drosmi mainīties un spert soļus, lai mainītu vidi, uzvedību vai attīstītu jaunas spējas. Taču lai notiktu jebkādas pārmaiņas, pirmais neizbēgamais solis kādā brīdī ir apzināties, ka esošā situācija Tevi neapmierina. Respektīvi, ir nepieciešama apzinātība, ir nepieciešams koncentrēt uzmanību uz jomu, kas neapmierina un vērot sevi, savas reakcijas saistībā ar neapmierinošo jomu. Neapmierinošā joma var būt gan arējā vidē (piemēram, neapmierina pašreizējais darbs), gan iekšējā (piemēram, neapmierina pašapziņas līmenis).

Esot apzinātam un vērojot sevi, Tu spēj izvērtēt, cik lielu iespaidu neapmierinošā joma atstāj uz Tavu dzīvi. Tu spēj iztēloties, kā tava dzīve virzīsies, ja Tu neko šajā jomā nemainīsi. Iztēlojoties savas pasivitātes potenciāli nevēlamās sekas, Tevi rosina spert nākamos soļus, uzņemties atbildību pār savu situāciju un nostiprina Tavu nolūku rīkoties lai to mainītu sev vēlamā gultnē.

Tāpēc savā praksē veicinu gan nākotnes modelēšanu, gan atbildības uzņemšanos, un rīcības plānošanu, lai uzsāktu nepieciešamās izmaiņas un sasniegtu vēlamo rezultātu. Tas ir vienīgais, tiešais, drošais un ātrais veids, kā sasniegt vēlamo rezultātu - izstrādāt nelokāmu nolūku, ka es vēlos situāciju mainīt un uzņemties atbildību par šo izmaiņu uzsākšanu un realizēšanu. Ja pēc koučinga sesijām, klients ir palielinājis savu spēju būt apzinātam un uzņemties atbildību kādā dzīves jomā vai situācijā, tad kopā ar klientu jūtos gandarīts par koučinga rezultātu.
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju