Koučinga metodes
Kouča kompetence –
aktīvi klausās
Aktīvā klausīšanās ir kouča pamatinstruments, ar ko koučs, to efektīvi izmantojot, spēj veicināt klientam būtiskas atklāsmes,
kas viņu aktīvi virza uz mērķu sasniegšanu.
1
Kāpēc koučiem nepieciešams izmantot aktīvo klausīšanos? Jo dziļāk koučs spēj uztvert, sajust un izprast klientu, un to atspoguļot, jo vairāk klients sajutīsies uzklausīts un saprasts, kā rezultātā jutīsies drošs un spēs uzticēties. Izmantojot aktīvo klausīšanos, koučs pilnībā fokusējas uz klienta uztveri, ne tikai no teiktā satura, bet arī visiem neverbālajiem signāliem. Turklāt koučs arī raugās uz teiktā kontekstu klienta dzīvē, uz klienta vērtībām, ieradumiem, dzīves vīziju un tālāko virzību. Izmantojot kopainā uztverto informāciju, koučs klientam spēj veicināt būtiskas atklāsmes, kas viņu aktīvi virza uz vēlamo rezultātu sasniegšanu.

Ēriksona koučinga skolas modelis apraksta trīs klausīšanās līmeņus:

1) satura klausīšanās - mūsu ikdienišķais sarunu veids, informācijas un viedokļu apmaiņa;

2) konteksta, struktūras un procesa klausīšanās - šeit jau izpaužas aktīvā klausīšanās, kuras laikā koučš izslēdz savas domas un viedokļus, un pilnībā pārslēdzas uz atbalstošo lomu, lai spētu neitrāli atspoguļot gan klienta teikto, gan neizteikto (lasīt starp rindiņām);

3) globālā klausīšanās - šeit koučš pieslēdz klāt laika dimensiju (ilgtermiņa koučingā), un klausoties pievērš uzmanību klienta dzīvei kopumā - kā izpaužas klienta nolūki, uzvedības ieradumi un mērķi laika gaitā, un spēj pamanītās sakarības atspoguļot klientam, lai veicinātu labāku klienta sevis izpratni un vērtīgu atziņu veidošanos.
2
Kouča astoņas kompetences
5. Aktīvi klausās

Definīcija: Fokusējas uz to, ko klients saka un nepasaka, lai pilnībā izprastu klienta būtību un atbalstītu klienta pašizpausmi

1. Ņem vērā klienta kontekstu, identitāti, vidi, pieredzi, vērtības un pārliecības, lai padziļinātu izpratni par to, ko klients dara zināmu

2. Atspoguļo vai apkopo, ko klients ir darījis zināmu, lai nodrošinātu skaidrību un izpratni

3. Atpazīst un noskaidro vairāk par to, ko klients ir darījis zināmu

4. Pamana, atzīst un izpēta klienta emocijas, enerģijas izmaiņas, neverbālos mājienus vai citu uzvedību

5. Integrē klienta vārdus, balss toni, ķermeņa valodu, lai noteiktu visaptverošu nozīmi tam, ko klients darījis zināmu

6. Pamana tendences klienta uzvedībā un emocijās sesijās kopumā, lai saskatītu tēmas un ieradumu modeļus
Ja Tevi uzrunāja šī tēma, piesakies uz intro sesiju